Tag Archives: آنها


طرفداران و کارمندان تیم به ناچار برنامه NHL را متفاوت می بینند. هواداران به بردها و باخت ها توجه می کنند و پاسخ های بسیار ساده ای دارند: اگر تیم غالباً می برد، خوب است، اگر نه، بد است و Read more…


سیریستیان استوانی راه درازی در پیش داشت: بالا و بیش از انباشته های تبلیغاتی، در سراسر فضای خالی وسیع بین او و هواداران خیرونا، فراتر از تاج بارسلونا که فضای خالی را می پوشاند، تا جایگاه ها، جایی در دوردست. Read more…


اکنون مشخص است که آمادگی انگلیس برای این مسابقات ناکافی بوده است. ممکن است پاسخ دهید که بسیار شبیه آفریقای جنوبی بود که تنها با یک باخت در رده دوم جدول قرار دارد: هر دو تیم دقیقاً 16 ODI را Read more…