Tag Archives: اتحادیه


لوئیس لودلم تایید کرد که در تابستان نورثهمپتون را ترک خواهد کرد و در آستانه انتقال به تولون، آخرین ملی پوش انگلیسی است که به فرانسه می رود. این بازیکن 28 ساله که آخرین بازی از 25 بازی ملی خود Read more…


آهمانطور که مشخص شد، درام حیاتی در اوایل گروه C رخ داد. همه چیز می‌توانست بسیار متفاوت باشد اگر نیمه رادرادای فیجی توپ پرتاب را به طور تمیز در بال و در حالی که ساعت در بوردو پایین می‌آمد تقریباً Read more…