Tag Archives: استعدادهای


ما بهترین استعدادهای جوان را از هر باشگاهی که بین 1 سپتامبر 2006 تا 31 اوت 2007 متولد شده اند، انتخاب می کنیم، گروه سنی که به عنوان تازه کار شناخته می شود. پیشرفت ما را بررسی کنید کلاس های Read more…