Tag Archives: اسپینر


تام هارتلی اولین بازی آزمایشی خود را در روز پنجشنبه در مقابل هند به عنوان بخشی از یک تیم پرشور انگلیس انجام خواهد داد که فقط یک بازیکن در مارک وود دارد. درخواست ویزای شعیب بشیر در نهایت بعدازظهر چهارشنبه Read more…