Tag Archives: بماند


آهمانطور که مشخص شد، درام حیاتی در اوایل گروه C رخ داد. همه چیز می‌توانست بسیار متفاوت باشد اگر نیمه رادرادای فیجی توپ پرتاب را به طور تمیز در بال و در حالی که ساعت در بوردو پایین می‌آمد تقریباً Read more…


جیآرت ساوتگیت مردی بود که حرفش را می زد. نمایشنامه جیمز گراهام نویسنده تحسین شده درباره اینکه چگونه ساوتگیت حال و هوای تیم ملی را تغییر داد، سرمربی تیم ملی انگلیس همیشه می گفت که برای دیدن انگلستان عزیز در Read more…