Tag Archives: خطر


آندی موری از مراحل اولیه فصل زمین خاکی اروپا کناره گیری کرده است و همچنان به بررسی گزینه های خود ادامه می دهد زیرا در ماه های پایانی دوران حرفه ای خود پس از پارگی رباط مچ پا در اوپن Read more…


دبلیوبا زک کرولی توپ همیشه باز است. انتخاب اولیه او، با میانگین درجه یک 31، یک کلاسیک در این ژانر بود – اگرچه در دوران تصدی اد اسمیت به عنوان ملی پوش انگلیس با پیراهن آبی روشن انجام شد. اولین Read more…


ونکوور – به عنوان ونکوور کاناکس همانطور که آنها وارد نیمه دوم پیش فصل خود می شوند و می خواهند قبل از افتتاحیه لیگ ملی هاکی در 11 اکتبر، شتاب بیشتری داشته باشند، یک نیاز آشکار ایجاد شده است: آنها Read more…