Tag Archives: غم


باکنون ما تمام داستان های کریکت در غرب هند و افول غم انگیز آن را خوانده ایم. شنیدم، خواندم، نوشتم. تور پشت سر هم مشتاق گذشته است و نام بزرگان ترسناک سابق را مانند تسبیح بولینگ سریع زمزمه می کند. Read more…


هدر نایت سال هاست که خواستار آزمایش پنج روزه برای زنان شده است. بنابراین مایه تاسف است که او به تازگی یک بازی را قضاوت کرده است که با سه تساوی به پایان رسیده است – اولین شکست انگلیس در Read more…


‘Sپل پوگبا می‌گوید: گاهی پول بیشتری نمی‌خواهم. من فقط نمی خواهم دیگر بازی کنم. من فقط می خواهم با مردم عادی باشم تا آنها مرا به خاطر من دوست داشته باشند – نه برای شهرت، نه برای پول. گاهی اوقات Read more…