Tag Archives: قرن


پس از قرن ضد حمله تراویس هد، جاش هزلوود، پیست‌نورد استرالیایی، ضربات بیشتری را وارد کرد، و پس از دو روز از اولین آزمایش، غرب هند را در مشکل قرار داد. 119 قهرمان خانگی Head’s به استرالیا کمک کرد تا Read more…


یک قرن شکست ناپذیر از دین الگار کهنه کار و یک بازی 50 ساله از دیوید بدینگهام به آفریقای جنوبی اجازه داد تا در 11 ران از هند با پنج ویکت در دست پیش بیفتد، قبل از اینکه نور ضعیف Read more…


در حالی که او در 48 درصد از مسابقات بین‌المللی یک روزه‌اش و یک قرن در بیش از یک چهارم آن‌ها حداقل 50 گل به ثمر رساند، پس از 140 اینینگ خود بود که پایه و اساس پیروزی 137 دوره Read more…