Tag Archives: ناامید


بیست ماه و دو روز پس از پایان سری تست در هند غربی که نشانگر شروع تجدید نظر کامل انگلیس در مورد توپ قرمز بود، آنها به کارائیب بازگشتند تا عصر جدیدی را در مورد توپ سفید آغاز کنند. یک Read more…


در حالی که او در 48 درصد از مسابقات بین‌المللی یک روزه‌اش و یک قرن در بیش از یک چهارم آن‌ها حداقل 50 گل به ثمر رساند، پس از 140 اینینگ خود بود که پایه و اساس پیروزی 137 دوره Read more…