Tag Archives: نهایت


تیاین اولین بار از سال 1973 است که روز جمهوری هند در طول آزمون انگلستان برگزار می شود. مانند سال 2024، مسابقه 1973 روز قبل آغاز شد، اما برخلاف امسال، به حالت تعلیق درآمد تا شهروندان کانپور بتوانند بدون مزاحمت Read more…


تام هارتلی اولین بازی آزمایشی خود را در روز پنجشنبه در مقابل هند به عنوان بخشی از یک تیم پرشور انگلیس انجام خواهد داد که فقط یک بازیکن در مارک وود دارد. درخواست ویزای شعیب بشیر در نهایت بعدازظهر چهارشنبه Read more…