Tag Archives: نژادپرستی


به گفته موسسه خیریه Sporting Equals، بازگشت کالین گریوز به یورکشایر “پیشرفت فوتبال در مبارزه با نژادپرستی را تضعیف می کند و باعث تمسخر کسانی می شود که در گذشته رنج کشیده اند”. Sporting Equals که تنوع قومیتی را در Read more…


سیآیا ممکن است زمان بدتری برای فوتبال فرانسه وجود داشته باشد که وجهه خود را بیشتر خدشه دار کند؟ در حالی که لیگ تلاش می کند حقوق تلویزیون خود را به پخش کنندگان بفروشد، آخرین چیزی که نیاز داشت این Read more…