Tag Archives: نگه


افغانستان پس از شکست دادن هلند با هفت ویکت در یک بازی گروهی کم امتیاز در روز جمعه، امیدهای خود را برای راهیابی به نیمه نهایی جام جهانی زنده نگه داشت. افغانستان در مجموع با هشت امتیاز پس از نیوزیلند Read more…


بزرگترین تمرکز بعد از بازی در آغوش گرفتن بود. و اگر منصف باشیم، آغوشش خیلی خنده دار بود. انگلیس با یک شب به یاد ماندنی در وروتسواف راضی خواهد شد: یک امتیاز کسب شده، از مصدومیت جلوگیری کرد و یک Read more…