Tag Archives: هرج


تیاینجا او می رود. از زمین برای آخرین بار پس از یک دوره آزمایشی. از این که بیش از نیمی از مسافت گیر افتاده بودم، آزارم می‌داد، و به نظر می‌رسید که در این لحظه به خاطر می‌آورد که چرا Read more…


آیا شما سرگرم نیست؟ تصادف در! انفجار! ضربه! چه بازی فوتبالی در واقع، چلسی 4-4 منچستر سیتی بیشتر یک تجربه سینمایی با بودجه کلان بود. انفجار رنگ کارتونی در باران سیل آسا با حضور ابرقهرمانان از سراسر چند جهان لیگ Read more…


منهر سال، در آستانه پایان فصل WTA، بازیکنان شرکت کننده معمولاً امیدوارند روزهای خود را برای آماده سازی نهایی در زمین استادیوم بگذرانند. به هر حال، جزئیات بی‌شماری برای بهینه‌سازی وجود دارد، از تطبیق با سرعت زمین گرفته تا باد Read more…