Tag Archives: هنوز


مامروز در دارمسالا آفتاب سوزان و داغ و درخشانی بود که در قله‌های پوشیده از برف هیمالیا منعکس می‌شد، هوا تازه بود و خیابان‌های مک‌لئود گنج مملو از مردم محلی، راهبان بودایی و گردشگرانی بود که در جستجوی روشنگری معنوی Read more…


فرمول 1 هنوز در حال بررسی معرفی یک مفهوم شبکه معکوس برای فرمت مسابقات اسپرینت خود در فصل آینده است. این ورزش روز سه شنبه شش مکان میزبان مسابقات سرعت در سال 2024 را اعلام خواهد کرد. فرمول 1 تایید Read more…


من یک سال در اسپلات، کاردیف جنوبی زندگی کردم. البته، مردم محلی آن را “Sp-low” و نه “Sp-lott” تلفظ می کنند، که به آن چیزی بیشتر می دهد. سالم“ شنوندگانی که با آواز خواندنی لهجه کیوی جرمی کونی آشنا هستند، Read more…