Tag Archives: وین


برای دریافت آخرین اخبار از دوچرخه سواری گرفته تا بوکس، در خبرنامه ورزشی رایگان ما مشترک شوید برای دریافت آخرین اخبار، در ایمیل ورزشی رایگان ما ثبت نام کنید وین رونی گفت که او پیشنهاد بوکس را به عنوان بخشی Read more…


و سال نو را به ROO تبریک می گویم پس خداحافظ وین رونی. پس از کمتر از سه ماه هدایت، بیرمنگام سیتی انتصابات مدیریتی با نام های بزرگ را از طریق دروازه موسوم به “رو وان” جمع آوری کرده است. Read more…