Tag Archives: یوفا


یوفا تصمیم گرفته است تا محرومیت کلی خود از تیم های روسی را لغو کند و به تیم های زیر 17 سال این کشور اجازه دهد از این فصل در رقابت های این کشور شرکت کنند. از زمان حمله غیرقانونی Read more…


برای Sportsnet ثبت نام کنید در خبرنامه های لیگ مشترک شوید ورزش های فانتزی انجام دهید {* #registrationForm_radio_2 *} نام کوچک {* TraditionalRegistration_firstName *} نام خانوادگی، نام خانوادگی {* TraditionalRegistration_LastName *} نام نمایشی {* TraditionalRegistration_displayName *} پست الکترونیک {* TraditionalRegistration_emailAddress Read more…