Tag Archives: فاصله


هر چه تاتنهام بیشتر تغییر کند، بیشتر ثابت می ماند. آنها سعی کردند اینجا زندگی را برای خودشان راحت کنند، واقعاً موفق شدند. آنها زود و دیر به گل رسیدند و دوره طولانی فشار بورنموث و همچنین باران معمولی تاتنهام Read more…


Dدرست قبل از شروع فینال ATP در تورین هفته گذشته، کارکنان شبکه های اجتماعی تور از همه شرکت کنندگان خواسته بودند تا یک پیش بینی جسورانه برای هفته پیش رو داشته باشند. بیشتر بازیکنان در مورد چشم انداز بازی های Read more…